FAKTURAČNÍ ÚDAJE
PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ

B.H.C. PLUS s.r.o.
V ZAHRADNÍ ČTVRTI 24/232
142 00 Praha 4
IČ 61459763

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v části C, číslo 28207

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 2113990126/2700

pro platbu členství:

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 2108804851/2700

PROVOZOVNA

Golf Resort Telč
Vanov 21
588 56 Telč

KONTAKTY

Marcela Pavlíková a Ondřej Matoušek
manažer resortu
manager@golftelc.cz

Recepce:
tel.: +420 724 322 763
e-mail: telc@golftelc.cz

Použijte kurzor myši jako lupu přejetím po mapě.

Na navigaci nastavte souřadnice
GPS: 49°12’43.949″N, 15°25’21.486″E

Kontaktujte nás.

Informace

Informace

Golf Resort Telč, Vanov 21, 588 56 Telč
Phone: +420 724 322 763