Místní pravidla


1. Hranice hřiště – jsou vyznačeny bílými kolíky, případně bílými čarami. Hranici hřiště představuje též bližší okraj veřejné asfaltové cesty mezi jamkami č. 1, 16 a 18. Míč je mimo hřiště, i když tuto cestu překoná a zůstane ležet na jiné části hřiště.
2. Nepohyblivé závady – kromě všech závad určených definicí jsou nepohyblivými závadami také kamenné sochy na jamkách č. 1, 13 a 14.
3. Nedílné součásti hřiště – kamenné struktury složené ze dvou a více kamenů, které jsou propojeny se vzrostlejší vegetací (jako stromy či keře), jsou nedílnou součástí hřiště a neumožňují beztrestnou úlevu.
4. Půda v opravě – je vyznačená pomocí modrých kolíků a případně modrých nebo bílých čar.
5. Ochrana mladých stromků – stromky do výšky 2 metrů popř. označené modrou stuhou jsou závady s povinnou úlevou. Jestliže takový stromek překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným pravidlem 24-2b (Nepohyblivá závada). Pokud je míč ve vodní překážce, musí hráč míč zvednout a spustit podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26. Míč zvednutý podle tohoto Místního pravidla se smí očistit. Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je rána zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než takového stromku, nebo (b) by k překážení takového stromku docházelo pouze při zjevně bezdůvodné ráně nebo při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.
6. Kameny v bankru – jsou pohyblivé závady (Pravidlo 24-1).
7. Dráty elektrického vedení na jamkách č. 4 a 8 – jestliže hráč zasáhne drát nebo kabel výškového el. vedení, rána se ruší a hráč musí v souladu s Pravidlem 205 hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy odehrán původní míč.
8. Míč hraný provizorně podle Pravidla 26-1 – Jestliže není jisté, zda míč po odpalu na jamce č. 8 překonal vodní překážku, může hráč provizorně hrát další míč podle Pravidla 26-1a (další rána z původního místa resp. odpaliště). Pokud je původní míč nalezen ve hře mimo vodní překážku, musí s ním hráč pokračovat ve hře. Pokud je původní míč nalezen v dané vodní překážce, může ho hráč hrát, jak leží, nebo může pokračovat ve hře míčem hraným provizorně podle pravidla 261a. Pokud původní míč není nalezen nebo identifikován do pěti minut nebo je mimo hřiště, musí hráč pokračovat ve hře provizorně hraným míčem.
9. Dropovací zóna na jamce č. 16 – jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč je ve vodní překážce, může hráč: a) postupovat podle Pravidla 26 nebo b) jako další možnost s trestem jedné trestné rány spustit míč v dropovací zóně (pravoúhlá plocha o délce dvou holí, jejíž přední a postranní okraje určují vnější obrysy dvou k tomu určených značek).Trest za porušení místních pravidel: Hra na jamky – ztráty jamky; Hra na rány – Dvě trestné rány.
Prosíme dodržujte tempo hry, vracejte vyseknuté řízky a opravujte stopy po dopadu míče na greenu,
neprovádějte cvičné švihy na odpalištích, poslouchejte pokyny maršála a udržujte pořádek a čistotu.

Partneři


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Sign In